TRIDUUM PASCHALNE W PARAFII ŚW. BOGUMIŁA W KOLE

Kościół naszym domem kochaj go całym sercem

TRIDUUM PASCHALNE W PARAFII ŚW. BOGUMIŁA W KOLE

TRIDUUM PASCHALNE przygotowuje wiernych na uroczystości związane z najważniejszym wydarzeniem chrześcijańskim –  ZMARTWYCHWSTANIEM  PANA JEZUSA. WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK I WIELKA SOBOTA  sprawowane były o godz. 19:00 w parafii.