Triduum Paschalne 2019 r

Triduum Paschalne 2019 r

 

Triduum Paschalne to czas, który przypomina i uobecnia w Liturgii najważniejsze wydarzenia zbawcze.
Zachęcamy do uczestnictwa w tych szczególnie ważnych wydarzeniach..