W WIELKI PIĄTEK 30 marca 2018r. w PREZBITERIUM został zamontowany krzyż. Wierni złożyli swoje intencje modlitewne do specjalnie przygotowanej skrzynki, która została umieszczona w dolnej części krzyża.

Montaż Krzyża