Historia Parafii

Historia Parafii

23 września 1998 r. bp Roman Andrzejewski postanowił utworzyć na kolskim osiedlu Płaszczyzna nową parafię. Tegoż dnia poświęcił plac pod budowę świątyni oraz krzyż i odprawił mszę polową. 29 sierpnia 2003 r. bp Wiesław Mering utworzył Ośrodek Duszpasterski św. Bogumiła, który znajdował się na terenie kolskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Z dniem 4 września pracę duszpasterską na terenie nowej wspólnoty powierzono ks. Piotrowi Pawlakowi – dotychczasowemu wikariuszowi parafii farnej. Następnie sprowadzono do Koła szkielet kaplicy z parafii bł. biskupa Michała Kozala w Słupcy. Plebania została ulokowana w budynku przy ul. 3 Maja 26.

 

 

 

Utworzenie parafii św. Bogumiła w Kole nastąpiło na mocy dekretu z 5 października 2005 r. Powstała ona z części kolskich parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Częstochowskiej i obejmowała osiedla Płaszczyzna i Nagórna. Wspólnota została włączona w skład dekanatu kolskiego I, a proboszczem od 1 listopada 2005 r. został mianowany ks. Piotr Pawlak.

 

 

 

6 maja 2006 r. na osiedlu Nagórna została poświęcona

kapliczka ku czci MB Fatimskiej, która w tej parafii

obdarzana jest szczególnym kultem. Każdego miesiąca

sprawowane jest stosowne nabożeństwo. Podobnym

kultem otaczana jest MB Różańcowa oraz Najświętsze

Serce Jezusa.

 

W maju 2007 roku dokonano rekognicji i podziału relikwii Świętego znajdujących się w hermie -relikwiarzu w kościele parafialnym w Uniejowie . W relikwiarzu tym znajduje się (ok. 2 cm²) części kości czaszki. 10 czerwca 2007 r., w odpust, parafia otrzymała od mieszkańców pobliskiego Dobrowa, relikwie Świętego Bogumiła patrona naszej parafii oraz naszego Miasta Koła

10 czerwca 2008 r. bp diecezji Włocławskiej Wiesław Mering w obecności dziekana dekanatu kolskiego I – ks. kanonika Józefa Wronkiewicza i innych kapłanów poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Świętego Bogumiła

 

 

Od czerwca 2010 r. nabożeństwa sprawowane są już w nowo budującym się kościele. W 2015 r w kościele zamontowana została posadzka z granitu na prezbiterium a w 2016 r w całym kościele.

 

W Czerwcu 2013 r ukończono budowę pomnika poświęconego Ofiarom Katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w której zginął m.in Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Głównym pomysłodawcą jest klub Gazety Polskiej”w Kole, który zainicjował powstanie tego pomnika.

 

 

Pod koniec 2014 roku zamontowano wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej które zaprojektowała dekoratorka Ilona Mazurkiewicz. Drogi te zostały wykonane z hiszpańskiego piaskowca

 

W naszej parafii znajdują się relikwie Patrona naszej Parafii Świętego Bogumiła, Świętego Ojca Pio, Świętej Siostry Faustyny, Świętego Jana Pawła II oraz relikwie Świętych Dzieci z Fatimy .