Historia Parafii

Kościół naszym domem kochaj go całym sercem

Historia Parafii

23 września 1998 r. bp Roman Andrzejewski postanowił utworzyć na kolskim osiedlu Płaszczyzna nową parafię. Tegoż dnia poświęcił plac pod budowę świątyni oraz krzyż i odprawił mszę polową. 29 sierpnia 2003 r. bp Wiesław Mering utworzył Ośrodek Duszpasterski św. Bogumiła, który znajdował się na terenie kolskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Z dniem 4 września pracę duszpasterską na terenie nowej wspólnoty powierzono ks. Piotrowi Pawlakowi – dotychczasowemu wikariuszowi parafii farnej. Następnie sprowadzono do Koła szkielet kaplicy z parafii bł. biskupa Michała Kozala w Słupcy. Plebania została ulokowana w budynku przy ul. 3 Maja 26.

 

 

 

Utworzenie parafii św. Bogumiła w Kole nastąpiło na mocy dekretu z 5 października 2005 r. Powstała ona z części kolskich parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Częstochowskiej i obejmowała osiedla Płaszczyzna i Nagórna. Wspólnota została włączona w skład dekanatu kolskiego I, a proboszczem od 1 listopada 2005 r. został mianowany ks. Piotr Pawlak.

 

 

 

6 maja 2006 r. na osiedlu Nagórna została poświęcona

kapliczka ku czci MB Fatimskiej, która w tej parafii

obdarzana jest szczególnym kultem. Każdego miesiąca

sprawowane jest stosowne nabożeństwo. Podobnym

kultem otaczana jest MB Różańcowa oraz Najświętsze

Serce Jezusa.

 

W maju 2007 roku dokonano rekognicji i podziału relikwii Świętego znajdujących się w hermie -relikwiarzu w kościele parafialnym w Uniejowie . W relikwiarzu tym znajduje się (ok. 2 cm²) części kości czaszki. 10 czerwca 2007 r., w odpust, parafia otrzymała od mieszkańców pobliskiego Dobrowa, relikwie Świętego Bogumiła patrona naszej parafii oraz naszego Miasta Koła

10 czerwca 2008 r. bp diecezji Włocławskiej Wiesław Mering w obecności dziekana dekanatu kolskiego I – ks. kanonika Józefa Wronkiewicza i innych kapłanów poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Świętego Bogumiła

 

 

Od czerwca 2010 r. nabożeństwa sprawowane są już w nowo budującym się kościele. W 2015 r w kościele zamontowana została posadzka z granitu na prezbiterium a w 2016 r w całym kościele.

 

W Czerwcu 2013 r ukończono budowę pomnika poświęconego Ofiarom Katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w której zginął m.in Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką. Głównym pomysłodawcą jest klub Gazety Polskiej”w Kole, który zainicjował powstanie tego pomnika.

 

 

Pod koniec 2014 roku zamontowano wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej które zaprojektowała dekoratorka Ilona Mazurkiewicz. Drogi te zostały wykonane z hiszpańskiego piaskowca

 

W naszej parafii znajdują się relikwie Patrona naszej Parafii Świętego Bogumiła, Świętego Ojca Pio, Świętej Siostry Faustyny, Świętego Jana Pawła II oraz relikwie Świętych Dzieci z Fatimy .